Skip to main content

19 mei 2021

Het jaar 2020 ligt al even achter ons. In ons jaarverslag leest u wat wij als Sociaal team allemaal hebben bereikt het afgelopen jaar.

In 2020 vierden we ons vijfjarig lustrum. In vijf jaar hebben we vele inwoners ondersteund met vragen op
allerlei gebied en is er van alles georganiseerd in de buurt. Dit doen wij niet alleen, maar vooral samen
inwoners, hun netwerk en met vele partners in de wijk. Het jaar 2020 was echter een ander jaar dan de
voorgaande jaren. Het is het jaar waarin Corona ons werk en activiteiten sterk beïnvloedde.
Klik op de link hieronder om ons jaarverslag 2020 te bekijken.

 

Jaarverslag 2020 Sociaal team Beverwijk