Skip to main content

Bent u niet tevreden?

Wij proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch is het mogelijk dat u niet helemaal tevreden bent. Dan kunt u hiervoor altijd terecht bij de medewerker waar u contact mee heeft.

Komt u er samen niet uit?

Onze voorkeur gaat er naar uit dat u vragen en / of klachten eerst met de medewerker zelf bespreekt. Deze persoon zal proberen samen met u tot een oplossing te komen. Het kan zijn dat het gesprek met deze medewerker voor u onbevredigend verloopt, dan kunt u een gesprek aanvragen bij de coördinator. De coördinator zal de klacht met u bespreken en eventueel samen met u in gesprek gaan met de medewerker om afspraken te maken.
Wanneer dit niet voldoende oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Omdat het Sociaal team Beverwijk een samenwerkingsverband is tussen verschillende organisaties, kan het zijn dat u de klacht bij een andere organisatie moet indienen. De coördinator kan u informatie geven over hoe en waar u dat kunt doen. Ook kan de coördinator informatie geven over wie u kan helpen bij het indienen van de klacht als het u zelf niet lukt.

Waar vindt u de contactgegevens van de coördinator?

Ineke Scheerman is coördinator van Sociaal team Beverwijk. Onder het kopje ‘Wie zijn wij’ op deze website stellen alle medewerkers van Sociaal team Beverwijk zichzelf voor, ook de coördinator. Onder elke foto staan de contactgegevens. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op

Het Sociaal team is een samenwerking tussen