Skip to main content

Het Sociaal team kan u kosteloos helpen

Wij zoeken samen met u naar een oplossing

Bel 0251 50 80 50

Geldzaken

Geld, een belangrijk onderdeel van ons bestaan.

Vindt u het lastig uw administratie zelf te doen of wilt u weten of u wel alle inkomsten ontvangt waar u recht op heeft? Heeft u een brief gekregen van een instantie of gemeente en begrijpt u niet wat u hiermee moet doen?

Misschien heeft u te maken gekregen met schulden, arbeidsongeschiktheid, faillissement of huurachterstand. Of wordt u plotseling werkloos en moet u een uitkering aanvragen.

In al deze situaties kan het Sociaal team u op weg helpen. Bel ons voor meer informatie.

Sociale contacten

Heeft u weinig sociale contacten, bent u veel alleen of voelt u zich eenzaam?

Het deelnemen aan activiteiten en daardoor onder de mensen komen kan een groot verschil maken. U kunt hierbij denken aan meedoen aan een wandelgroep, gezellig een kopje koffie komen drinken tijdens een van de koffieochtenden en zo is er nog veel meer.

Wilt u graag in contact komen met anderen maar weet u niet hoe u dit aan moet pakken? Samen kunnen wij kijken wat uw wensen zijn en wat hier het beste op aansluit.

Activiteiten in de wijk

Samen dingen doen is belangrijk voor de buurt en een actieve inzet en betrokkenheid van de bewoners zelf is geweldig.

Heeft u samen met buurtbewoners een leuk idee? Wilt u een gezamenlijke activiteit voor de wijk organiseren? Laat het ons weten, het Sociaal team kan u hierbij begeleiden en ondersteunen.

Vanuit het Sociaal team worden er ook geregeld activiteiten georganiseerd. Wilt u hieraan deelnemen dan bent u van harte welkom.

Gezondheid

Het kan zijn dat de ‘dagelijkse dingen’ steeds moeilijk worden.

De huishoudelijke taken worden zwaarder; het lopen, fietsen of traplopen gaat steeds lastiger. Dan is het soms nodig om thuiszorg of hulp in de huishouding te krijgen. Misschien is er wel een aanpassing nodig in de woning of is verhuizing naar een aangepast woning nodig.

Wilt u gebruik maken van een vrijwilliger die bijvoorbeeld wat boodschappen voor u doet? Denkt u dat een aanvraag voor zorg in welke vorm dan ook noodzakelijk is? Het Sociaal team denkt met u mee, en ondersteunt u hierin.

Misschien zijn er mensen die u kent die iets voor u kunnen betekenen? Hulp vragen en ontvangen van familie, vrienden en buren kan al een groot verschil maken.

Ook hebben wij goede contacten met de verschillende zorgverleners en met de afdeling WMO van Gemeente Beverwijk. Zo zoeken wij samen naar een passende oplossing.

Wonen

Je veilig en prettig voelen in je eigen huis en leefomgeving is belangrijk voor mensen.

Hier moeten we met z’n allen voor zorgen. Overlast of een burenruzie kan ervoor zorgen dat het woongenot minder wordt. Ook dan kunt u zich melden bij het Sociaal team. We bekijken samen de mogelijkheden. Misschien door het inzetten van buurtbemiddeling of we hebben samen contact met de woningbouw, wijkagent of gemeente.

Is de woning waar u nu woont niet geschikt of moet u daar weg? Bent u op zoek naar woonruimte en zoekt u praktische tips en adviezen die u helpen bij het zoeken? Deze vindt u op deze website.
Weet u niet waar u moet beginnen? Wij wijzen u graag de weg.

Bel 0251 50 80 50

info@sociaalteambeverwijk.nl

Wij zijn gehuisvest in buurthuis Wijk aan Duin.

Wilgenhoflaan 2C

1944 TD Beverwijk

Het Sociaal team is een samenwerking tussen