Skip to main content

Privacy

Wie zijn wij

Sociaal team Beverwijk is een samenwerkingsverband tussen Socius maatschappelijk dienstverleners, MEE & de Wering, Viva Zorggroep!, Welzijn Beverwijk en de gemeente Beverwijk. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft organisaties voor hoe zij met persoonsgegevens moeten omgaan. Wij houden ons aan deze regels omdat wij de bescherming van uw privacy belangrijk vinden. De medewerkers van Sociaal team Beverwijk hebben vanuit hun moederorganisatie allemaal geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de gegevens die u deelt met een medewerker van het Sociaal team, nooit zomaar worden gedeeld met andere instanties.

Informatieplicht

Wij zijn verplicht u goed te informeren over de gegevens die wij van uw verwerken en de manier waarop wij die beveiligen. De belangrijkste regels leggen wij u hier uit. De wet is veel breder dan wij u hier kunnen uitleggen. Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen.

Uw privacy is beschermd

Wij noteren uw persoonlijke gegevens en ervaringen in ons beveiligde computersysteem. Dit clientregistratiesysteem is alleen in te zien door medewerkers van het Sociaal team Beverwijk. En ook nog alleen als dit nodig is voor de beste zorg voor u.

Wij noteren hierin alleen de informatie die wij nodig hebben om u te ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Overige informatie geven wij aan u terug of vernietigen wij.
Wij zijn verplicht tot geheimhouding van al uw persoonlijke gegevens. Wij mogen ook niet zomaar met anderen over u praten, ook niet met collega’s van onze werkgevers. Alle privacygevoelige informatie wordt opgeborgen in hiertoe beveiligde computers.

Gegevens delen

Soms is het nodig om uw gegevens te delen met, of op te vragen bij, andere instanties om u verder te kunnen helpen. Hiervoor vragen wij vooraf uw toestemming. Bij deze toestemming vertellen wij u;

  • met welke organisatie wij contact willen leggen;
  • welke gegevens wij willen delen of opvragen;
  • waarom wij dit willen doen.

U kunt uw toestemming altijd intrekken als u er niet meer achter staat.

Uitzonderingen

In heel uitzonderlijke situaties kan Sociaal team Beverwijk zonder uw toestemming toch uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van kindermishandeling, levensbedreigende gezondheidsproblemen of huiselijk geweld. Dan kunnen wij bijvoorbeeld contact opnemen met Veilig Thuis, Vangnet en Advies of uw huisarts.

In dergelijke situaties mag Sociaal team Beverwijk het belang van het slachtoffer voor laten gaan op de bescherming van privacy. Sociaal team Beverwijk moet dan wel in het dossier aangeven welke argumenten er waren om zonder toestemming gegevens aan anderen te verstrekken.

Alle organisaties die betrokken zijn bij een jongere tot 23 jaar, zijn aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij de jongere. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt. Meer informatie over de Verwijsindex en jouw rechten vind je in dit filmpje.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft recht op inzage in en/ of afschrift van uw dossier. U kunt niet om originelen vragen, maar wel om kopieën.  In uitzonderlijke gevallen kan de medewerker de inzage weigeren als het de privacy van een ander persoon wordt geschonden. Maar dan moet dat belang zwaarder wegen dan uw belang.

U kunt ons vragen onjuiste gegevens aan te vullen, te corrigeren of af te schermen. Zo kunt u ook een eigen verklaring in het dossier laten opnemen, gegevens laten corrigeren die feitelijk onjuist zijn of gegevens (gedeeltelijk) laten afschermen.

Mochten er gegevens in uw dossier staan die niet relevant zijn voor de ondersteuning, dan kunt u verzoeken deze te verwijderen.  In bepaalde situaties kunt u ook verzoeken om helemaal vergeten te worden. Dit betekent dat wij al uw gegevens anoniem maken, zodat ze niet meer aan u verbonden zijn.

Afhandeling van uw verzoek

Een verzoek tot inzage, afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, verwijdering of vernietiging kunt u schriftelijk indienen bij de medewerker waar u contact mee heeft.
Het Sociaal team zal uw verzoek binnen één maand afhandelen. Het Sociaal team kan op grond van de Wet uw verzoek weigeren. Wij kunnen u ook vragen of u zich wilt legitimeren. De medewerker waar u contact mee heeft en die het dossier heeft opgesteld, wordt betrokken bij de afhandeling van uw verzoek.

Bewaren van uw gegevens

Wij moeten uw gegevens na afsluiting van het contact minimaal 5 jaar bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Analytics

 

Met wie we jouw data delen

 

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

 

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

 

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 

Meer informatie?

Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen.