Skip to main content

Maaike van Leeuwen
06 12 674 277
m.vanleeuwen@sociaalteambeverwijk.nl

Terug

Ik ben Maaike van Leeuwen. Sinds januari 2017 werk ik in het Sociaal team. Mijn hoofdtaak is het ondersteunen van inwoners van Beverwijk bij hun vragen op verschillende levensgebieden. Ik denk met hen mee, probeer ze in hun kracht te zetten. Denk aan financiële kwesties, woonvragen, vragen over vrijwilligerswerk, etc.

Ook ben ik samen met een collega het gezicht van de wijk Oosterwijk en Broekpolder. We houden wekelijks een inloopspreekuur in de wijkwinkel bij het Europaplein. Nu ten tijden van corona even niet, maar nu zijn we in de wijk te vinden in onze teamkleding. Om zo laagdrempelig mogelijk vragen van inwoners op te kunnen pakken. Naast deze werkzaamheden ben ik contactpersoon voor INOVA. Zodat ook statushouders de weg kunnen vinden naar het Sociaal team.

Het sociaal team vind ik belangrijk, omdat we dichtbij de inwoners van Beverwijk staan. We zijn laagdrempelig en kunnen over alle vraagstukken meedenken. We hebben niet altijd een antwoord, maar dan weten we waar een vraag beantwoord kan worden.

Ik zit vanuit MEE &de Wering in het Sociaal team. MEE &de Wering ondersteunt kwetsbare mensen. Ik ‘loop’ een periode met mensen mee totdat zij weer zelfstandig of met begeleiding verder kunnen. Mijn expertise ligt op het vlak van mensen die chronisch ziek zijn, een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking hebben of hersenletsel hebben als gevolg van een ongeluk of ziekte. Ik heb aandacht voor deze groep en de ondersteuning waar zij bij gebaat zijn.

Wat ik leuk vind aan het werk in het Sociaal team, zijn de uiteenlopende vragen die inwoners kunnen stellen. Maar ook zaken die een buurt of wijk aangaan interesseren mij. Dat soort werk behoorde bij MEE & de Wering niet tot mijn takenpakket. In het Sociaal team wel. Dit biedt kansen om dichterbij de inwoners ondersteuning en activiteiten te organiseren, ook voor kwetsbare mensen.

Een succes is dat ik onlangs in een tweetal gesprekken, samen met mijn collega een echtpaar op weg heb geholpen om weer dichterbij elkaar te komen om hun echtscheiding te regelen. Door naar hen te luisteren, tips te geven en hen met elkaar te laten praten, hebben zij de kracht gevonden om zelfstandig verder te gaan.

Terug