Skip to main content

Welzijn Beverwijk voert dit jaar in opdracht van de gemeente het project ‘Zwerfafval verminderen in Beverwijk’ uit. Het project heeft tot doel het zwerfafval in Beverwijk en Wijk aan Zee te verminderen, bij te dragen aan een schonere woon- en leefomgeving én bij te dragen aan het vergroten van bewustwording bij inwoners.

Samen met enthousiaste en betrokken inwoners van de gemeente en met leerlingen van acht van de twaalf de basisscholen in Beverwijk hebben we al heel veel zwerfafval opgehaald in de gemeente. IJmond Groen heeft zorg gedragen voor de afvoer van de afval. In de komende weken zullen ook de vier andere basisscholen afval gaan opruimen in de omgeving van de school. Het Sociaal team Beverwijk is bij de scholen aanwezig met popcorn en limonade voor de leerlingen en koffie en thee voor de meehelpende ouders.

1 oktober vond een opruimactie plaats in diverse wijken van Beverwijk. Meer dan 20 inwoners hebben hieraan meegedaan. We zijn van plan dit vaker te doen, dus hou Social Media in de gaten.

Wilt u ook zwerfafval opruimen in uw eigen wijk? Meld u dan aan bij Hans Bruin bruin@welzijnswb.nl / 06-33584863