Skip to main content

25 februari 2021

De gemeente biedt mensen met schulden hulp aan, om te voorkomen dat die schulden problematisch worden. De gemeente heeft een convenant gesloten met woningcorporaties, zorgverzekeraars, PWN en nutsbedrijven die betalingsachterstanden aan de gemeente doorgeven. Als er meerdere schulden binnen een huishouden worden gesignaleerd, wordt het Sociaal team ingeschakeld. Medewerkers nemen contact op met de inwoners en bieden hun hulp aan. De betrokkenen zijn hierover van te voren ingelicht.

Schulden hebben is niet alleen slecht voor de psychische en lichamelijke gezondheid, mensen raken ook in een sociaal isolement. De maatschappelijke gevolgen van schulden zijn ook groot: armoede, moeite om werk te houden of te vinden, gas, water of licht kunnen afgesloten worden, in het ergste geval kan je zelfs je huis uitgezet worden. Het is dan ook belangrijk om mensen met schulden zo snel mogelijk de helpende hand te bieden. Maar mensen met schulden zoeken over het algemeen te laat hulp. Schaamte speelt hierbij een grote rol. Wij vinden het dan ook belangrijk dat we inwoners met schuld de helpende hand uitsteken.

Signaleer je schulden of betalingsachterstanden bij een inwoner, maak het dan altijd bespreekbaar.