Skip to main content

Als coördinator van het Sociaal team Beverwijk ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team met als doel het behalen van de teamresultaten door het optimaal benutten van ieders expertise en (verder) vormgeven van de rol- en taakverdeling binnen het team. Je stelt grenzen en bewaakt de visie en uitgangspunten. Je denkt en handelt vanuit de focus van de burger en weet dit te vertalen naar het Sociaal team. Hierbij kijk je over de grenzen en belangen van de samenwerkingspartners heen. Je stuurt op een effectieve samenwerking met keten- en netwerkpartners, zorgt voor de verbinding tussen beleid en uitvoering en voor een goede afstemming met collega’s van andere afdelingen en maatschappelijke partners.

De hele vacature is te vinden op de vacature pagina van de gemeente.