Margriet Molenaar
06 53 291 041
m.molenaar@sociaalteambeverwijk.nl

Terug

Mijn naam is Margriet Molenaar en ik ben sinds 2016 werkzaam bij het Sociaal team van Beverwijk. Ik zit vanuit MEE & de Wering in het Sociaal team. MEE & de Wering is een organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. Vanuit deze achtergrond heb ik ervaring in het werken met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld mensen die moeilijk lerend zijn, een vorm van autisme hebben of ADHD.

Het valt mij in het werk op dat er soms wel snel wordt gezegd dat iemand niet mee wil werken, zich niet aan de afspraken houdt, geen initiatief toont etc. Met als gevolg dat eventuele ondersteuning stopt. Het kan dan te maken hebben dat mensen een beperking hebben, dat zij soms meer tijd nodig hebben, meer hand-in-hand begeleiding. Het is vaak dan ook niet willen maar niet kunnen. Ik vind het belangrijk om hier bewust van te zijn. Vanuit mijn werk in het Sociaal team ben ik hier dan ook alert op.

Het leuke van het werken in het Sociaal team voor mij is, het werken met collega’s van verschillende organisaties en de korte lijnen met andere organisaties. Hierdoor is er een brede expertise op veel gebieden in ons team en kunnen wij veel van elkaar leren. Dit komt ook de burger van Beverwijk ten goede. Het feit dat wij in een buurthuis zitten in een woonwijk maakt het voor de burger toegankelijk.

Nog een voordeel van het werken in het Sociaal team is voor mij dat wij in principe altijd op huisbezoek gaan. De burger voelt zich in zijn eigen omgeving vaak meer op zijn gemak waardoor het makkelijker wordt om je verhaal te vertellen. We hebben ook de tijd om naar het verhaal van de burger te luisteren. We vinden het belangrijk dat, als het kan, er iemand uit de omgeving bij het gesprek aanwezig is. Het fijne hiervan is dat iemand mee kan denken en vaak ook hulp biedt bij het regelen van dingen die voor de burger zelf lastig zijn.

Vragen van burgers kunnen door ons snel opgepakt worden. Wij hebben geen wachttijd. Het kan mensen zo helpen als ze de weg wordt gewezen. Vaak kunnen zij na een of twee gesprekken weer zelf en of met behulp van iemand uit de omgeving verder. Als er meer hulp nodig is dan kunnen wij deze in gang zetten. Wij hebben korte lijnen met andere organisaties.

Ik merk dat de drempel om hulp vragen soms nog hoog is. Mensen wachten soms te lang. Hierdoor kunnen problemen onnodig oplopen. Dat is jammer.
Ik hoop dan ook dat de burgers van Beverwijk ons eerder zullen benaderen bij vragen waar ze zelf, en/of met behulp van anderen, niet uitkomen. Schroom niet, wij zijn er voor u!

Terug